Redefinícia bezpečnosti.

Niektoré veci prežijú takmer čokoľvek. Pretože sú dokonale prispôsobené
svojmu prostrediu. Kolekcia Work & Safety poskytuje prvotriednu ochranu,
nekompromisnú trakciu a maximálny komfort.
Work & Safety

Pripravený. Na všetko.

Vybudovať niečo z ničoho môže trvať roky, niekedy celý ľudský život.
Avšak stratiť to je možné v priebehu niekoľkých okamihov.
Kolekcia Police slúži pre pracovné profesie zabezpečujúce ochranu hodnôt.
Police

Odvaha byť unikátny.

V podstate sú dva typy ľudí. Vy a všetci ostatní. Objavte a vyjadrite svoju
unikátnosť aj v pracovnom prostredí. Kolekcia Trek & Outdoor spája
individuálne farebnostné riešenia a inovatívny dizajn.
Trek & Outdoor

Prírodné. Prémiové.

Začína sa to víziou vytvoriť niečo silné. Nielen na povrchu, ale v celej svojej
podstate a detaile. Kolekcia Farmer integruje prémiové prírodné materiály
a vyhranený dizajn, ktorý pôsobí v každom aspekte sebavedomo.
Farmer

Minimalistické. Sofistikované.

Svetoznámi maliari hovoria, že obraz sa stáva umeleckým dielom vtedy,
keď už z neho nie je možné nič odobrať. A predsa má všetko, čo má mať.
Kolekcia Gastro & Medical spája minimalistický dizajn a inovatívne materiály.
Gastro & Medical

Hodnota je vnútri.

Rýchly technologický pokrok prináša zvýšené nároky na ochranu a efektivitu
pri výrobných procesoch. Svoju špeciálnu úlohu tu zohráva kolekcia ESD,
ktorá dosahuje excelentné výsledky pri znižovaní elektrického odporu.
ESD

Ocenenie Diamanty slovenského biznisu2019

Diamanty slovenského biznisu sú prestížne každoročné ocenenie udeľované najlepšie zdravo rastúcim malým a stredným slovenským spoločnostiam. Magazín Forbes ocenil zdravo rastúce firmy v štyroch kategóriách: Bratislava, Západ, Stred a Východ. V každej kategórii sú ocenené tri firmy. Naša spoločnosť sa prvý krát vo svojej histórii umiestnila medzi top 3 firmami a získala tretie miesto v kategórii Západ. Rebríček zostavovala aj tento rok spoločnosť Finstat a vyhodnocovali ho spoločnosti Enterprise Investors a PwC. „Toto ocenenie sa nedá kúpiť, podniky si ho musia zaslúžiť.“ povedal na začiatku podujatia Martin Chocholáček, viceprezident Enterprise Investors. Súťaž hodnotí objektívne ekonomické ukazovatele dynamiky rastu slovenských spoločností za obdobie minimálne troch posledných rokov. Objektívne kritériá sú základným kameňom Diamantov slovenského biznisu a zárukou dôveryhodnosti, skúseností a výsledkov. To robí z ocenenia symbol skutočne prestížnej spoločnosti. FORBES ARTRA

Veľtrh osobnej ochrany A+A Düsseldorf2019

V dňoch 5. – 8.11.2019 sme sa zúčastnili veľtrhu osobnej ochrany, podnikovej bezpečnosti a zdravia pri práci A+A v Düsseldorfe v Nemecku. AplusA vystava

Medzinárodná výstava SAWO Poznaň2018

V dňoch 24. – 26.4.2018 sme sa zúčastnili na medzinárodnom veľtrhu osobnej ochrany, protipožiarnej ochrany a záchranárskych prostriedkov SAWO, ktorý sa uskutočnil v Poznani v Poľsku. sawo

Veľtrh osobnej ochrany A+A Düsseldorf2017

V dňoch 17. – 20. 10. 2017 sme sa zúčastnili veľtrhu osobnej ochrany, podnikovej bezpečnosti a zdravia pri práci A+A v Düsseldorfe v Nemecku. aktualita a+a

Oslavy 70. výročia založenia spoločnosti DESMA2016

Na pozvanie celosvetovo známej nemeckej spoločnosti DESMA, lídra vo výrobe vstrekolisovacích liniek na výrobu obuvi, sme sa v jej sídle v nemeckom Achime zúčastnili osláv 70. výročia založenia tejto spoločnosti. Na tomto podujatí sa zúčastnilo 680 zástupcov významných výrobcov pracovnej, bezpečnostnej a vychádzkovej obuvi zo všetkých kontinentov sveta. Spoločnosť DESMA prezentovala vízie a inovácie vo výrobných procesoch pre nasledujúcich 10 rokov. Toto stretnutie bolo pre nás veľmi inšpiratívne z pohľadu implementácie prezentovaných výstupov do inovácií výrobných procesov v našej spoločnosti ARTRA. aktualita

Ocenenie ACANTHUS AUREUS na výstave SAWO 20162016

Na medzinárodnom veľtrhu osobnej ochrany, protipožiarnej ochrany a záchranárskych prostriedkov SAWO, ktorý sa konal v dňoch 26. - 28. 4. 2016 v Poznani v Poľsku, bolo našej spoločnosti udelené ocenenie ACANTHUS AUREUS za najkrajší výstavný stánok. Súťaž o túto cenu je organizovaná Poznaňským medzinárodným výstaviskom od roku 2003. Ocenenie prezentuje dizajnovo najlepšie riešenie výstavného stánku prispôsobené implementácii korporátnej marketingovej stratégie spoločnosti. aktualita

Udelenie známky Spoľahlivý výrobný podnik2016

V odvetví priemyselnej výroby, ktorá je základným motorom ekonomiky, pretože zamestnáva vysoký počet zamestnancov a významne sa podieľa na tvorbe HDP pôsobí aktívne 73 236 podnikov. Kritériám hodnotenia zameraného na spoľahlivosť, platobnú morálku a ekonomické zdravie vyhovelo z celkového počtu podnikov len 5,6 %. Naša spoločnosť týmto kritériám vyhovela a získala za výsledky do roku 2015 známku Spoľahlivý výrobný podnik.Udelenie pečate Významný exportér

Na relatívne malú slovenskú ekonomiku má zvyšovanie exportu významný vplyv na jej vývoj. Proexportne orientované podniky sú jedným zo stabilizačných pilierov hospodárstva SR, pozitívne ovplyvňujúcich saldo zahraničného obchodu. Zo 678 551 subjektov pôsobiacich na slovenskom trhu splnilo kritériá hodnotenia zameraného na slovenské exportujúce podniky len 6254 podnikov, čo predstavuje len 0,92 %. ARTRA, s.r.o. patrí do tejto úzkej skupiny subjektov a bola za rok 2015 vyhodnotená ako Významný exportér Slovenskej republiky.Udelenie pečate Spoločensky zodpovedný podnik

Ministerstvo financíí zverejnilo Zoznam daňových subjektov s výškou splatnej dane za rok 2014, pretože aj táto skutočnosť poukazuje na spoločenskú zodpovednosť ekonomicky zrelých podnikov, pristupujúcich k podnikaniu s nadhľadom a profesionalitou. Spoločensky zodpovedný podnik rešpektuje potreby všetkých partnerov, ktorými sú zamestnanci, zákazníci, konkurencia, dodávatelia, lokálna komunita, životné prostredie aj štát. To, že naša firma je hodnotená ako spoločensky zodpovedný podnik je potvrdením správnosti fungovania našej firmy dovnútra i navonok. Túto pečať získalo len 8,5 % z 229 086 hodnotených subjektov. aktualita

Najlepší pracovník roka 2015 2016

V našej spoločnosti boli ocenení 6 najlepší pracovníci roka 2015 podľa jednotlivých sekcií. V zdravej firme sú nosné články zamestnanci a tí vytvárajú pevné piliere spoločnosti. Ocenenia teda symbolizujú práve tento tvar a zároveň prvé písmeno názvu našej spoločnosti. Gratulujeme. aktualita

Veľtrh osobnej ochrany A+A Düsseldorf2015

V dňoch 27. - 30. 10. 2015 sme sa zúčastnili veľtrhu osobnej ochrany, podnikovej bezpečnosti a zdravia pri práci A+A v Düsseldorfe v Nemecku. aktualita

Predstavenie inovatívnej technológie RPU/PU 2015

Vo februári 2015 sme investovali v poradí do tretej rotačnej linky na výrobu podošiev. Táto kompletne robotizovaná 24 stanicová rotačná linka STEMMA Formula DM-24 je v rámci Európy prvá svojho druhu a predstavuje absolútnu technologickú špičku. Umožňuje vyrábať jednohustotné PU, dvojhustotné RPU/PU ako aj GUMA/TPU/PU podošvy unikátnym, technologicky inovátorským spôsobom. RPU/PU technológia je patentovaný systém výroby, pri ktorej je nášľapová časť podošvy vyrobená sprejovaním polyuretánu do formy. Parametre obuvi vyrábané touto technológiou výrazne prevyšujú všetky doteraz dosahované parametre obuvi vyrábanej klasickým priamym nástrekom PU/PU a TPU/PU. Inovatívna technológia RPU/PU umožňuje výrobu polyuretánových podošiev s veľmi vysokým rozlíšením detailov dezénu pre dosiahnutie maximálnej trakcie, mimoriadnej stability a vysokej odolnosti proti oderu. aktualita

Udelenie pečate stability2015

Národné informačné centrum Slovenskej republiky vyhodnotilo, že z celkového počtu 614 240 podnikov pôsobí na slovenskom trhu len 12 860 podnikov viac ako 20 rokov. Podiel stabilných podnikov s viac ako 20 ročnou tradíciou, medzi ktoré patrí aj ARTRA, s.r.o., predstavuje len 2,01 % a preto nám bola udelená v hodnotiacom a informačnom systéme Pečať stability. Toto ohodnotenie je výrazom dlhoročnej kvalitnej a zodpovednej práce všetkých pracovníkov našej spoločnosti ARTRA, s.r.o..Udelenie pečate bonity

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky vyhodnotilo za rok 2014 predikčnými metódami finančnej analýzy bonitu 681 156 komerčných subjektov slovenskej ekonomiky. Tieto metódy zohľadňujú všetky relevantné faktory ovplyvňujúce bonitu podniku. Zo všetkých hodnotených subjektov slovenskej ekonomiky vyhovelo týmto kritériám len 1,3 % podnikov. Je pre nás prestížnym ocenením, že ARTRA, s.r.o. patrí do tejto skupiny vynikajúco hodnotených podnikov.
Viac informácií nájdete na www.nissr.sk/slovenske-bonitne-podniky/ alebo www.sims.sk/slovenske-bonitne-podniky/. aktualita