KONTAKT

ARTRA s.r.o.

Námestie Slobody 846/69

972 47 Oslany, Slovensko

Kontaktné údaje

tel./fax
+421/46/549 22 48, -49, -50
mobil
+421/918 820 848, -849, -850
Máte otázky? Radi vám na ne odpovieme.

Identifikačné údaje

IČO
31594689
IČ DPH
SK2020467823
zápis
OR Okr. súd Trenčín, odd. Sro, vl. 2448/R

Bankové spojenie

banka
Slovenská sporiteľňa, Partizánske
BIC-SWIFT
GIBASKBX
čís. účtu
38525777/0900 EUR
IBAN
SK9209000000000038525777
KONTAKT

Napíšte nám

Máte otázky? Radi vám na ne odpovieme.

Vyplňte základné informácie a my vás budeme obratom kontaktovať.

povinná položka

* povinná položka