Veľtrh osobnej ochrany A+A Düsseldorf2019

V dňoch 5. – 8.11.2019 sme sa zúčastnili veľtrhu osobnej ochrany, podnikovej bezpečnosti a zdravia pri práci A+A v Düsseldorfe v Nemecku.
A+A 20019

Medzinárodná výstava SAWO Poznaň2018

V dňoch 24. – 26.4.2018 sme sa zúčastnili na medzinárodnom veľtrhu osobnej ochrany, protipožiarnej ochrany a záchranárskych prostriedkov SAWO, ktorý sa uskutočnil v Poznani v Poľsku.
SAWO