DOMA NA SLOVENSKU.
ÚSPEŠNÍ V EURÓPE.

ARTRA exportuje 85% svojej produkcie a je prítomná v 28 krajinách.
  Belgicko
  Bosna a Hercegovina
  Bulharsko
  Česko
  Estónsko
  Francúzsko
  Grécko
  Holandsko
  Chorvátsko
  Litva
  Lotyšsko
  Luxembursko
  Maďarsko
  Nemecko
  Poľsko
  Rakúsko
  Rumunsko
  Rusko
  Severné Macedónsko
  Slovensko
  Slovinsko
  Spojené Kráľovstvo
  Srbsko
  Španielsko
  Švédsko
  Taliansko
  Turecko
  Ukrajina