Redefinition of safety.

Some things survive almost anything. Because they are perfectly adapted
to their environment. Collection Work & Safety provides superior protection,
uncompromising traction and maximum comfort.
Work & Safety

Ready. For everything.

To build something out of nothing can take years, sometimes
even a lifetime. However, it is possible to lose it in a few moments.
Collection Police serves for working professions ensuring protection of values.
Police

Dare to be unique.

Basically there are two kinds of people. You and everyone else.
Discover and express your uniqueness also in the workplace.
Collection Trek & Outdoor connects individual color solutions
and innovative design.
Trek & Outdoor

Natural. Premium.

It begins with a vision to create something powerful. Not only on the
surface, but in all its essence and detail. Collection Farmer integrates
premium natural materials and determined design, which acts in every
aspect confidently.
Farmer

Minimalist. Sophisticated.

World famous painters say that the painting becomes a work of art when
it has nothing that could be taken away. And yet it got everything it should have.
Collection Gastro & Medical connects minimalistic design and innovative materials.
Gastro & Medical

Value is inside.

Fast technological progress brings increased demands for safety and efficiency
in production processes. Its special role to play here has the collection ESD,
which achieves excellent results in reducing electrical resistance.
ESD

12 h32019

12 FORBES ARTRA

Fair of personal protection A+A Düsseldorf2019

We participated at the exhibition of personal protection, company occupational safety and health protection A+A in Dusseldorf in Germany that was held on 5. – 8.11.2019. AplusA vystava

International trade fair SAWO Poznaň2018

On 24. – 26.4.2018 we participated in the international fair of personal protection, fire protection and rescue equipment SAWO, held in Poznan, Poland. sawo

Fair of personal protection A+A Düsseldorf 2017

We participated at the exhibition of personal protection, company occupational safety and health protection A+A in Dusseldorf in Germany that was held on 17. – 20. 10. 2017. aktualita a+a

Celebrations of the 70th anniversary of the company DESMA2016

At the invitation of the worldwide known German company DESMA, leader in the production of direct injection moulding machinery for the production of footwear, we attended the celebrations of the 70th anniversary of the founding of the company in its headquarters in Achim, Germany. The event was attended by 680 representatives of significant producers of work, safety and free time footwear from all continents of the world. The company DESMA presented visions and innovations in production processes for the next 10 years. This meeting was very inspiring for us in terms of the implementation of the presented outcomes into innovation of production processes in our company ARTRA. aktualita

Award ACANTHUS AUREUS on the exhibition SAWO 2016 2016

At the international fair of personal protection, fire protection and rescue equipment SAWO, which took place from 26. - 28. 4. 2016 in Poznan, Poland, our company was granted the award ACANTHUS AUREUS for the most beautiful exhibition stand. Competition for this award is organized by the Poznan International Exhibition since 2003. Award presents the most beautiful design solution of the exhibition stand customized to the implementation of corporate marketing strategy of the company. aktualita

Udelenie známky Spoľahlivý výrobný podnik2016

V odvetví priemyselnej výroby, ktorá je základným motorom ekonomiky, pretože zamestnáva vysoký počet zamestnancov a významne sa podieľa na tvorbe HDP pôsobí aktívne 73 236 podnikov. Kritériám hodnotenia zameraného na spoľahlivosť, platobnú morálku a ekonomické zdravie vyhovelo z celkového počtu podnikov len 5,6 %. Naša spoločnosť týmto kritériám vyhovela a získala za výsledky do roku 2015 známku Spoľahlivý výrobný podnik.Udelenie pečate Významný exportér

Na relatívne malú slovenskú ekonomiku má zvyšovanie exportu významný vplyv na jej vývoj. Proexportne orientované podniky sú jedným zo stabilizačných pilierov hospodárstva SR, pozitívne ovplyvňujúcich saldo zahraničného obchodu. Zo 678 551 subjektov pôsobiacich na slovenskom trhu splnilo kritériá hodnotenia zameraného na slovenské exportujúce podniky len 6254 podnikov, čo predstavuje len 0,92 %. ARTRA, s.r.o. patrí do tejto úzkej skupiny subjektov a bola za rok 2015 vyhodnotená ako Významný exportér Slovenskej republiky.Udelenie pečate Spoločensky zodpovedný podnik

Ministerstvo financíí zverejnilo Zoznam daňových subjektov s výškou splatnej dane za rok 2014, pretože aj táto skutočnosť poukazuje na spoločenskú zodpovednosť ekonomicky zrelých podnikov, pristupujúcich k podnikaniu s nadhľadom a profesionalitou. Spoločensky zodpovedný podnik rešpektuje potreby všetkých partnerov, ktorými sú zamestnanci, zákazníci, konkurencia, dodávatelia, lokálna komunita, životné prostredie aj štát. To, že naša firma je hodnotená ako spoločensky zodpovedný podnik je potvrdením správnosti fungovania našej firmy dovnútra i navonok. Túto pečať získalo len 8,5 % z 229 086 hodnotených subjektov. aktualita

Najlepší pracovník roka 2015 2016

V našej spoločnosti boli ocenení 6 najlepší pracovníci roka 2015 podľa jednotlivých sekcií. V zdravej firme sú nosné články zamestnanci a tí vytvárajú pevné piliere spoločnosti. Ocenenia teda symbolizujú práve tento tvar a zároveň prvé písmeno názvu našej spoločnosti. Gratulujeme. aktualita

Fair of personal protection A+A Düsseldorf 2015

We participated at the exhibition of personal protection, company occupational safety and health protection A+A in Dusseldorf in Germany that was held on 27. - 30. 10. 2015. aktualita

Introduction of innovative technology RPU/PU2015

In February 2015 we invested in the third rotary line for the production of soles. This completely robotized 24 station rotary line STEMMA Formula DM-24 is the first of its kind in Europe and represents the absolute cutting-edge technology. It allows to produce single density PU, double density RPU/PU and RUBBER/TPU/PU soles by unique, technologically innovative method. RPU/PU technology is patented production system, by which the outsole part of the sole is produced by spraying of polyurethane into the mould. Parameters of footwear produced by this technology greatly exceed any previously achieved parameters of footwear produced by a classic direct injection of PU/PU and TPU/PU. Innovative technology RPU/PU allows the production of polyurethane soles with very high definition of tread details to achieve maximum traction, exceptional stability and high resistance to abrasion. aktualita

Udelenie pečate stability2015

Národné informačné centrum Slovenskej republiky vyhodnotilo, že z celkového počtu 614 240 podnikov pôsobí na slovenskom trhu len 12 860 podnikov viac ako 20 rokov. Podiel stabilných podnikov s viac ako 20 ročnou tradíciou, medzi ktoré patrí aj ARTRA, s.r.o., predstavuje len 2,01 % a preto nám bola udelená v hodnotiacom a informačnom systéme Pečať stability. Toto ohodnotenie je výrazom dlhoročnej kvalitnej a zodpovednej práce všetkých pracovníkov našej spoločnosti ARTRA, s.r.o..Udelenie pečate bonity

Národné informačné stredisko Slovenskej republiky vyhodnotilo za rok 2014 predikčnými metódami finančnej analýzy bonitu 681 156 komerčných subjektov slovenskej ekonomiky. Tieto metódy zohľadňujú všetky relevantné faktory ovplyvňujúce bonitu podniku. Zo všetkých hodnotených subjektov slovenskej ekonomiky vyhovelo týmto kritériám len 1,3 % podnikov. Je pre nás prestížnym ocenením, že ARTRA, s.r.o. patrí do tejto skupiny vynikajúco hodnotených podnikov.
Viac informácií nájdete na www.nissr.sk/slovenske-bonitne-podniky/ alebo www.sims.sk/slovenske-bonitne-podniky/. aktualita